ارسال ایمیل

یکی از قدیمی ترین راه های ارتباط, ایمیل بوده است. از این رو شما میتوانید در هر لحظه به آدرس ایمیل زیر درخواست خود را ارسال نمایید.

info [at ] olgoha [dot ] com

البته ما به شما توصیه میکنیم به جهت ادامه بهتر گفتگو و رسیدگی دقیقتر, از امکانات ارسال تیکت که از مقاله ارسال پیام از پنل کاربری توضیح داده شده است استفاده نمایید.