ارسال پیام از صفحه تماس با ما

در صفحه تماس با ما, باز هم میتوانیم در قالب نوشته پیامی را برای همکاران و کارشناسان خودمان در مجموعه آموزشی الگوها ارسال نمایید. 

البته در این روش نیازی نیست در سایت ثبت نام کنید و میتوانید اقدام به ارسال پیام نمایید. البته اولویت رسیدگی به درخواست مطمئنا با کاربرانی خواهد بود که در سایت ثبت نام نموده باشند تا در زمان مورد نظر بتوانیم جهت ادامه گفتگو با آنها تماس بگیریم.

شما میتوانید هم اکنون از صفحه تماس با ما اقدام به ارسال پیام نمایید و یا در سایت الگوها ثبت نام نمایید.