درباره وب سایت آموزشی الگوها

شما میتوانید الگو باشید

پیدایش و شکل گیری وب سایت آموزش ویدئویی الگوها, به تجربه موفق 2 شرکت (طراحی سایت اطلس وب) با آدرس https://gowebsite.ir و همچنین شرکت (تبلیغاتی درج آگهی) به آدرس https://darjeagahi.com باز میگردد.

مدیر عامل این مجموعه ها جناب آقای داریوش ببریان که میتوانید رزومه کاری ایشان را در این صفحه مطالعه نمایید, تجربه 15 ساله عملیاتی و آموزشی خود را در سایت الگوها گردآوری نموده اند تا با همکاری افراد دیگر در این مجموعه بتوانند هر چند گامی کوچک در آموزش و تربیت نیروی متخصص برداشته باشند.

slider